SEVGİLİLER GÜNÜNDE ŞİRKETİNİZDEN AYRILABİLİRSİNİZ.

  • 09 Şubat 2016
  • 859 kez görüntülendi.
SEVGİLİLER GÜNÜNDE ŞİRKETİNİZDEN AYRILABİLİRSİNİZ.

Yeni Ticaret Kanununa göre Sermayelerini Asgari tutarlara çıkarmayan şirketler Münfesih sayılacak.

Yeni Ticaret kanununa göre Limited ve Anonim Şirketler, Sermayelerini Asgari sermaye artırımı yapmak zorundadır.

 6103 sayılı “Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 20 inci maddesine göre, 1 Temmuz 2012 tarihinden önce kurulmuş olup da esas sermayesi 50.000 TL’nin altında kalan Anonim şirketler ve esas sermayesi 10.000 TL’nin altında kalan Limited şirketler, en geç 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini 50.000 TL’ye ve 10.000.-TL.ye yükseltmek zorundadırlar.

14 Şubat 2014 tarihine kadar esas sermayelerini yeni TTK’daki asgari tutarlara yükseltmeyen Anonim ve Limited Şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılacaklardır.

6103 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre, esas sermayesini 50,000 TL’ye yükseltecek anonim şirketler ve esas sermayelerini 10.000 Tl’ye  yükseltecek Limited şirktelerin,  yapıla-cak genel kurul toplantılarında herhangi bir toplantı yetersayısı aranmayacak, kararlar toplan-tıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacaktır

Şirket Sahibi İş adamlarımıza Mali Müşavirleri mutlaka hatırlatmıştır, Eğer hatırlatmadı ise,  İş adamlarımız, Şirket Sermayelerini kontrol etmelerini ve belirlenen asgari hadlerin altında ise Hemen genel kurul yaparak, Sermaye artırımını yapmalarını öneriyorum.

Yoksa Ticari hayatı kesintiye uğrar, 14 şubat Sevgililer Gününde Şirketinizden ayrılabilirsiniz.

Haluk BÜLBÜL
Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Samsun SMMM Odası Yön.kur. Üyesi